Trouwen heeft vanaf 2018 gevolgen voor bezittingen en schulden!

Trouwen in 2018: Wat zijn de gevolgen voor bezittingen en schulden?

Vanaf 1 januari 2018 gaat er veel veranderen voor mensen die willen trouwen of voor mensen die een geregistreerd partnerschap aan willen gaan. Vanaf 2018 worden er nieuwe wettelijke regels van kracht op het gebied van alle bezittingen en schulden die beide partners inbrengen in het huwelijk of partnerschap.


Maak voordat je trouwt of je partnerschap al afspraken over je scheiding.

Wanneer je trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat moet vooraf al direct helder afspraken maken over een mogelijk toekomstige scheiding. Hiermee voorkom je problemen die soms kunnen leiden tot een vechtscheiding. Tegenwoordig beiden een aantal notarissen bij het opstellen van de huwelijkse voorwaarden of een samenlevingscontract al een anti-vechtscheidingsclausule aan.

Anti-vechtscheidingsclausule

Het begint allemaal zo mooi met de meest romantische huwelijksbeloften. Maar aan de anti-vechtscheidingsclausule zit weinig romantisch. Toch kan deze belofte op termijn nog wel eens belangrijker worden dan de eerste. Zeker wanneer er kinderen betrokken zijn bij een scheiding eindigt zeker 20% in een vechtscheiding. En wie zijn hiervan de dupe? Inderdaad de kinderen! In de anti-vechtscheidingsclausule staan afspraken over vooral de wijze waarop er na een breuk met elkaar wordt gecommuniceerd. Of misschien wel beter op welk wijze er niet wordt gecommuniceerd. Dus niet alle meubels doormidden zagen. Niet met ’modder gooien’ en niet de kinderen inzetten als wapen tegen elkaar. En nog veel meer afspraken die voornamelijk te maken hebben met hoe beschaafde mensen met elkaar omgaan. Om het allemaal nog sterker te maken verplichten de partners elkaar tot het betalen van een forse boete wanneer zij de afspraken niet nakomen. Een aanvulling op de anti-vechtscheidingsclausule is kinderparagraaf. De kinderparagraaf vormt het fundament voor het ouderschapsplan dat na een eventuele scheiding moet worden opgesteld. Het idee hierachter is dat het gemakkelijker is om aan het begin van een huwelijk of partnerschap goede afspraken te maken over de toekomst van (eventuele) kinderen als wanneer er niet meer gemakkelijk met elkaar gesproken wordt. De meeste notarissen bieden de anti- vechtscheidingsclausule standaard aan.

anti-vechtscheidingsclausule trouwen en scheiden

Beperkte gemeenschap van goederen. Niets regelen bij trouwen of partnerschap.

Wanneer je niets regelt bij je huwelijk of gerigistreerd partnerschap blijven al je bezittingen en schulden van vóór je huwelijk of partnerschap van jou en zullen dus niet onder jullie gemeenschappelijke boedel vallen. Giften die je persoonlijk hebt gekregen of schenkingen en erfenissen blijven altijd jouw persoonlijke bezit. Het maakt niet uit of je deze tijdens of voor je huwelijk of partnerschap hebt ontvangen! Maar het vermogen dat jij en je partner tijdens je huwelijk of partnerschap hebt opgebouwd wordt wanneer je niets regelt van jullie samen. Let op: Dit geldt ook voor schulden die jij en je partner tijdens je huwelijk of partnerschap hebben gemaakt. Hiervoor worden jullie dus beiden aansprakelijk ook als je partner deze schulden stiekem heeft gemaakt.

Financieel overzicht en bewijs van eigendom

Nu wordt het een beetje ingewikkelder. Om bij een eventuele scheiding te kunnen aantonen wat van jou is en wat van je partner zal je voor alles wat je bezit moeten kunnen aantonen dat het ook daadwerkelijk van jou is. Dit betekent in de praktijk dus dat je alles wat je bezit nog vóór je huwelijk zal moeten registreren. Zowel bezittingen als schulden. Je zal alles moeten vastleggen op papier en dit inbrengen bij de notaris. Daarna zal je ook tijdens je huwelijk alles moeten vastleggen en scheiden. Dus koop jouw spullen in vanaf je eigen rekening, zet het bewijs van eigendom op jouw naam en bewaar dit goed. Ook je partner moet dit doen. Doe dit ook bij schenkingen, giften en erfenissen. Ten slotte is het belangrijk dat je ook afspraken maakt over zaken waarvan de waarde in de loop van tijd kan veranderen zoals de eigen woning en beleggingen. Wanneer je geen bewijs van eigendom kan overleggen bij een scheiding en je ex-partner weigert dit te erkennen worden persoonlijke spullen alsnog toegekend aan het gemeenschappelijk vermogen. Alles moet dus geregistreerd worden. Handig hierbij is wanneer je tijdens je relatie gebruik maakt van afzonderlijke bank- en spaarrekeningen.

Eigen woning en schulden

Houd er rekening mee dat wanneer je in het koophuis van je partner gaat wonen dat deze woning bij een scheiding van je partner blijft. Deze woning dateert immers van voor het huwelijk. Dit geldt ook voor een eventuele waardestijging van de woning door de jaren heen. Wanneer er na twintig jaar huwelijk een overwaarde van 100.000 euro in het huis zit kan je er als ‘inwonende‘ bij een scheiding geen aanspraak op maken.
Wanneer je voor je huwelijk of gerigistreerd partnerschap niet voor elk een gelijk deel eigenaar van de woning bent wordt je dat na het huwelijk wel wanneer je de woning opneemt in de gemeenschap van goederen. Wanneer je dit niet wilt moet je ook dit bij de notaris vastleggen.


Abonneer je op onze

met besparingstips en gratis excel huishoudboekje 2020.


© 2010-2020 - zobespaarjegeld.nl algemene voorwaarden partners